Med en bilpark på 60 kjøretøyer innenfor de fleste kategorier, og en erfaren stab, er vi alltid klare til å utføre transportoppdrag for nye og gamle kunder.

Kontakt oss på telefon 97 97 40 00 for store og små transportoppdrag.

CircleK på plass hos oss

Tangvik as med Circle

Først på oktober var CircleK sitt nye tankanlegg klart til bruk. Selvsagt veldig greit for oss å ha dieselfylling på egen tomt, med over 60 biler blir det unektelig så det går diesel!