Oljetilegg

Verden er inne i en surrealistisk periode. Vi ser at priser på all form for energi har nådd høyder knapt kreative sjeler innen «science fiction» kunne forestille seg.

TANGVIK ser seg derfor nødt til å håndtere situasjonen med umiddelbar virkning ovenfor samtlige av våre kunder.
Vi har derfor valgt å innføre energitillegg på alle våre priser.
Vedlagt ligger litt mer bakgrunnsmateriale for beslutningen, og litt om opplegget vi vil benytte oss av.

Vi i TANGVIK sier dette er en midlertidig ordning, den er ikke i tråd med vår tidligere praksis, og vi håper å komme inn i en normalsituasjon så raskt som mulig.

ENERGITILLEGG FOR APRIL 2024 VIL VÆRE 4,7%

Første justering var 14.03.2022, og vil deretter endres hver måned fra den 01.