Tangvik Transport as blir Tangvik as

I forbindelse med en omstrukturering av eierskap i Tangvikselskapene, byttes navnet på transportselskapet til Tangvik as. Vi endrer ikke på logoen; den sorte og røde T’en vil fortsatt stå foran Tangvik-navnet. Biler og utstyr som allerede er merket med ”Tangvik Transport” vil forbli uforandret, men etter hvert som nytt materiell kommer vil de bli utstyrt med det nye navnet.

Nytt organisasjonsnr er  922904332