Tangvik as blir del av Veøy-konsernet

Veøy kjøper Tangvik

PRESSEMELDING - TANGVIK AS  PÅ ORKANGER BLIR DEL AV VEØY KONSERNET 

TANGVIK AS er et selskap som har hatt sterk vekst gjennom de siste årene, og selskapet har følt behov for tilknytning til en større organisasjon for både å konsolidere og utvikle bedriften videre.
Daglig leder og eier Roald Tangvik sier bedriften i en periode har vært på søken etter en strategisk partner.

I den forbindelse opplyser Tangvik at det er undertegnet avtale der Veøy AS overtar 100% av aksjene i Tangvik AS med virkning fra 23.10.20.
Selskapet skal fortsatt drives fra samme sted på Orkanger, og Roald Tangvik skal fortsette som daglig leder. Veøy AS vil forholdsmessig bli representert i styret i selskapet og det vil umiddelbart bli økt driftsmessig samarbeid mellom partene.
Tangvik har stor tro på at Veøy kan bidra med støtte til videre utvikling av selskapet fremover, der fokus på marked, samkjøring av ressurser og effektive administrative rutiner skal økes.

Arne Langseth i Veøy har over tid hatt dialog med styreleder Cato Olsen i Tangvik AS om mulig samarbeid, og føler med dette at Trøndelag blir satt skikkelig på kartet i Veøy-sammenheng. Langseth sier videre at det er naturlig at Veøy sin allerede etablerte avdeling i Trondheim vil bli koblet nært sammen med Tangvik, og at man ser at det åpner seg store driftsmessige muligheter gjennom denne overtakelsen. Dette gir oss direkte tilgang til et godt etablert nettverk, samt synergier videre på allerede etablerte trafikker til/fra Møre, Østlandet og lokalt i Trøndelag. 

Lars Elling Bjåstad, konsernsjef i Veøy, opplyser at dette er i tråd med den overordnede målsetting om å tilby gode nettverk der vi er etablert, sikre lokal kunnskap, og at kjøpet av aksjene i Tangvik AS kompletterer dette i Trøndelag. Med dette har vi fått styrket Veøy sin posisjon som et godt transport-alternativ i enda større del av landet.
Videre ser vi et markedsmessig potensial med å være så tydelig til stede i Trøndelag der eksisterende og nye kunder kan utvikles.
Tangvik AS er et veldrevet og lønnsomt selskap med søkelys på å drifte til det beste for kunden, og dette samsvarer godt med Veøy-konsernet sine målsettinger om å være nær kunden, være best, og i tillegg lønnsomme.

Vi er glade for at Tangvik søkte samarbeid med oss og at vi har funnet forståelse for veien videre i felleskap. Vi vil jobbe hardt for å levere gode tjenester til markedet videre gjennom lokal tilstedeværelse og de dyktige ansatte i Tangvik AS. 

Ved behov for flere opplysninger:

Roald Tangvik         909 24001         roald@tangvik-as.no

Lars Elling Bjåstad     908 82157        lars.elling.bjastad@veoy.no

Hele pressemeldingen kan lastes ned her.

Bildet viser fra venstre; Roald Tangvik, eier Tangvik AS, Cato Olsen, Styreleder Tangvik AS, Espen Angvik, Styreleder Veøy AS, Lars Elling Bjåstad, Konsernleder Veøy, og Arne Langseth, eier Veøy AS.

Bildet viser fra venstre; Roald Tangvik, eier Tangvik AS, Cato Olsen, Styreleder Tangvik AS, Espen Angvik, Styreleder Veøy AS, Lars Elling Bjåstad, Konsernleder Veøy, og Arne Langseth, eier Veøy AS.

(Bilder og illustrasjoner er fra VEØYs hjemmesider)