Om oss

En betydelig transportaktør i regionen

Med en bilpark på 60 kjøretøyer innenfor de fleste kategorier er vi alltid klare til å utføre transportoppdrag for nye og gamle kunder. I tillegg har vi trucker, shovel og terminalbygg for opplasting og omlasting. Dette sammen med en erfaren og motivert stab gjør oss trygge på at du vil oppleve oss som en positiv samarbeidpartner.

 

Det hele startet for omtrent 60 år siden.

Her er historien om Tangvik Transport AS i kortversjon.
Min far Kristoffer Tangvik etablerte firmaet på slutten av 50-tallet. Han startet med en tippbil, og om sommeren var det gruskjøring, mens vinterstid gikk det i brøyting og vintervedlikehold langs veiene.


Med Bedford'n på bildet ble det kjørt ca 25 turer i året med jordbær fra Lensvika til Økentorget i Oslo.

I slutten av 1979 er jeg i gang i transportbransjen.
Da kjøpte jeg en Fiat 50 NC som jeg kjørte brød med, og med tiden ble det det mange brødbiler.
Omtrent på samme tid ble min første Mercedes tippbil anskaffet, for kr 10.000,-. Den gjorde jobben i to år før den ble avløst av en nyere tippbil.

T.v: Kristin og jeg på en tur i 1986, her en liten stopp i Valsøyfjorden. T.h:Harald Grønningens statue ankommer skolegårdeni Lensvika i 1979! Senere ble statuen flyttet ned til sentrum. 
Etter hvert ble det en del langtransportbiler som kjørte mest i Skandinavia. Tidlig på 2000 tallet begynte vi å kjøre laks til Europa. Dette holdt vi på med i en god del år, helt til konkuransen ble for tøff opp i mot billige øst- europiske biler.

Uansett er det stykkgods- og brødkjøringen som har vært mest i fokus de siste 20 årene. I dag kjører vi i underkant av 6000 km hver natt med brød fordelt på ca 20 ruter.

Det er full fart på alle dager som ikke er røde på kalenderen

De første årene het firmaet Tangvik Transport & Co. I 2005 gikk vi over til AS. og navnet ble Tangvik Transport AS. I september 2019 ble navnet forenklet til Tangvik as.

Roald Tangvik