Flytter inn i Orkangerterminalen

Tangvik Transport flytter til Orkangerterminalen

1. januar flyttet vi alt terminalarbeide over til "Orkangerterminalen". Med dette har vi de beste forutsetninger for å kunne tilby våre kunder meget gode tjenester innen stykkgodsbehandling.

I løpet av februar flytter vi også resten av virksomheten over til terminalbygget. Vi er i full gang med oppussing og tilpasning av kontorer slik at våre folk skal ha hensiktsmessige og hyggelige lokaliteter.