Alle nyhetssaker

CircleK på plass hos oss

Tangvik as med Circle

Først på oktober var CircleK sitt nye tankanlegg klart til bruk. Selvsagt veldig greit for oss å ha dieselfylling på egen tomt, med over 60 biler blir det unektelig så det går diesel!